15 september 2013

Man vet att man är mamma...

...när man

a) torkar bort mjölk från surfplattan.  Egen produktion.

b) bloggar om extrapris på blöjor.